The Last of Us2

Strange The Last of Us 2 Bug ทำให้ Ellie Fly, Ruins Permadeath Run

ผู้เล่นได้เปิดเผยบั๊กประหลาดจาก เกมออนไลน์ The Last of Us Part 2 โดยแสดงให้เห็น Ellie กำลังบินอยู่กลางแม่น้ำ ข้อผิดพลาดนี้ดูเหมือนจะยุติการวิ่งถาวรของผู้เล่นใน The Last of Us Part 2 The Last of Us Part 2 เป็นที่ถกเถียงอย่างมากเมื่อเปิดตัว หลังจากที่เรื่องราวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดของต้นฉบับ การตัดสินใจในการเล่าเรื่องหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับภาคต่อทำให้ฐานแฟน ๆ แตกแยก เวลาเป็นเครื่องเยียวยาสำหรับผู้เล่นหลายคน…